Lidmaatschap

Onze vereniging wil de gegevens in de ledenadministratie toetsen op volledigheid en juistheid. Het periodiek bijwerken is nodig in verband met mutaties die kunnen optreden als gevolg van verhuizing en andere oorzaken.

Voorts willen wij als u als lid, contribuant, maar ook als donateur of sympathisant tijdig en juist kunnen informeren over de activiteiten die plaatsvinden zodat jullie mee kunnen participeren in de Djamaat Dar As Salaam.

De Djamaat is voor ons allen. Vandaar deze inspanning en wij hopen dat u hieraan wilt meewerken door het onderstaand formulier volledig in te vullen zodat het secretariaat deze gegevens in de administratie kan opnemen of bijwerken.

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking en zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.