Publicatie

ISLAMITISCHE SOCIALE CULTURELE VERENIGING DARAS SALAAM AHLE SUNNAT WAL JAMAAT HANAFIE

RSIN: 8166.21.032

Adres: Betuwelaan 15, 2036 GV Haarlem

E-mail: info@darassalaam.nl

Doelstellingen:
De activiteiten van Dar as Salaam hebben tot doel om voor de achterban van de vereniging, maar ook in bredere zin de islamitische gemeenschap de integratie, emancipatie en participatie in de maatschappij te bevorderen. Dit doet ze middels het organiseren van educatieve, sociaal-culturele, sportieve, maatschappelijke en religieuze activiteiten. Op korte termijn worden, al dan niet reeds in uitvoering, de onderstaande activiteiten gerealiseerd: Bestuur:
Het bestuur bestaat uit zeven leden. Deze zijn:
De verschillende bestuursfuncties betekenen opoffering van de eigen vrije tijd. Vanuit het geloof wordt het als een verplichting gezien bij te dragen aan het welzijn van de maatschappij. De bestuursleden hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid en werken waar nodig met commissies samen om tot het gewenste resultaat te komen. Alle bestuursleden, Imaam en commissies functioneren op vrijwillige basis en zijn onbezoldigd.
Publicaties: