Publicatie eigen internetsite ANBI

Naam instelling:
Stichting Dar As Salaam

RSIN/Fiscaalnummer:
8001.32.191

Contactgegevens:
Betuwelaan 15, 2036 GV Haarlem, telefoon: 06-29445454

Doelstelling

 • Het verspreiden van de leer van de Islam en het bevorderen van het welzijn van de alle moslims;
 • Het geven van onderwijs, zowel aan jongeren als aan ouderen met een Islamitische achtergrond en het begeleiden en opvang van jongeren;
 • Het bevorderen van maatschappelijke, culturele en sociale belangen van de in Haarlem en omstreken wonende moslims.

De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door:

 • Het realiseren en instandhouden van moskeeĆ«n en/of gebedsruimten;
 • Het realiseren en instandhouden van enige ruimten voor voorlichtingsbijeenkomsten, educatieve en sociaal-culturele doeleinden;
 • Het organiseren, stimuleren, coƶrdineren en uitwisselen van religieuze, sociaal-culturele, educatieve en maatschappelijke activiteiten alsmede het onderhouden van contacten met organisaties en het begeleiden van instellingen.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

 • Het faciliteren van de dagelijkse vijf gebeden;
 • Het bevorderen van de maatschappelijke, culturele en sociale belangen van de in Haarlem en omstreken wonende moslims;
 • Het bevorderen van de studie in de islam;
 • het faciliteren van een begrafenis volgens de islamitische voorschriften;
 • het bevorderen van een goede inter-godsdienstige dialoog.

Bestuurssamenstelling:
G.F. Hussain, voorzitter
M.R. Balaydin, secretaris
B.A. Sheik Joesoef, penningmeester

Beloningsbeleid:
geen beloning

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten: