Publicatie eigen internetsite ANBI

Naam instelling:
Stichting Dar As Salaam

RSIN/Fiscaalnummer:
8001.32.191

Contactgegevens:
Betuwelaan 15, 2036 GV Haarlem, telefoon: 06-29445454

Doelstelling

 • Het verspreiden van de leer van de Islam en het bevorderen van het welzijn van de alle moslims;
 • Het geven van onderwijs, zowel aan jongeren als aan ouderen met een Islamitische achtergrond en het begeleiden en opvang van jongeren;
 • Het bevorderen van maatschappelijke, culturele en sociale belangen van de in Haarlem en omstreken wonende moslims.

De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door:

 • Het realiseren en instandhouden van moskeeĆ«n en/of gebedsruimten;
 • Het realiseren en instandhouden van enige ruimten voor voorlichtingsbijeenkomsten, educatieve en sociaal-culturele doeleinden;
 • Het organiseren, stimuleren, coƶrdineren en uitwisselen van religieuze, sociaal-culturele, educatieve en maatschappelijke activiteiten alsmede het onderhouden van contacten met organisaties en het begeleiden van instellingen.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

 • Het faciliteren van de dagelijkse vijf gebeden;
 • Het bevorderen van de maatschappelijke, culturele en sociale belangen van de in Haarlem en omstreken wonende moslims;
 • Het bevorderen van de studie in de islam;
 • het faciliteren van een begrafenis volgens de islamitische voorschriften;
 • het bevorderen van een goede inter-godsdienstige dialoog.

Bestuurssamenstelling:
M.Z. Bhoelan, voorzitter
G.F. Hussain, secretaris
B.A. Sheik Joesoef, penningmeester

Beloningsbeleid:
geen beloning

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten:

 • De dagelijkse vijf gebeden;
 • Verzorgen cursussen in de islam/arabisch;
 • Verzorgen lezingen van religieuze aard;
 • Onderhouden van contacten met de wijkraad/ de buurt;
 • Verzorgen educatieve bijeenkomsten;
 • Religieuze activiteiten t.b.v. de vrouwen en kinderen in de gemeenschap.

Enkelvoudige Jaarrekening 2014 Stichting Dar as salaam
Enkelvoudige Jaarrekening 2015 Stichting Dar as salaam
Enkelvoudige Jaarrekening 2016 Stichting Dar as salaam
Enkelvoudige Jaarrekening 2017 Stichting Dar as salaam
Enkelvoudige Jaarrekening 2018 Stichting Dar as salaam
Enkelvoudige Jaarrekening 2019 Stichting Dar as salaam