Het geloof (Shahadah)

“Er is geen god dan Allah en Muhammad is de boodschapper van Allah” (vrede zij met hem). Deze getuigenis wordt de shahadah genoemd. De shahadah bestaat uit twee delen.
In het Arabisch wordt het eerste deel uitgesproken als Laa ilaha’ illa llah – “Er is geen ander god dan Allah” en het tweede deel is Muhammadur rasoellallah – “Muhammad is de boodschapper van Allah” (صلی اللہ علیہ وسلم). Dit is de essentie van de Islam.