Vrouwen Commissie

De vrouwencommssie is een separate groep binnen de vereniging Dar as Salaam en heeft als voornaamste doel het organiseren van activiteiten voor vrouwen en kinderen. De commissie is ondergeschikt aan het bestuur en oefent derhalve haar taken en werkzaamheden uit binnen de kaders van het door het bestuur gevoerde beleid. De commissie bestaat uit een kerngroep met drie leden, namelijk de voorzitter, de penningmeester en de secretaris. Deze kerngroep is het centrale aanspreekpunt van de vrouwencommissie en is ook de eindverantwoordelijke voor alle zaken betreffende de activiteiten van de vrouwencommissie. De kerngroep wordt bijgestaan door diverse subgroepen, waaronder een keukengroep, een ghoeslgroep en een activiteitengroep.